EKOLAB - Ing.Karel Valenta


Laboratorní informační systém LIMS

 Firma Ing.Karel Valenta - EKOLAB byla založena dne 1.prosince 1990.

 Firma Ing.Karel Valenta - EKOLAB se zabývá vývojem programů pro laboratoře. Je to především laboratoní informační systém "Automatizovaná laboratoř" pro akreditované i neakreditované laboratoře , dále programy pro zemědělské laboratoře "Hodnocení krmiv" a program "Fakturace".